Oficiāli paziņojumi

Izmantojot šo vietni, Jums ir saistošs mūsu Oficiālais paziņojums.

Sazinieties ar mums

Lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums, ja jums ir radušies jautājumi par konfidencialitātes politiku.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublina 2
ĪRIJA

Oficiāli paziņojumi

Pēdējo reizi atjaunots: 2016. gada 1. jūlijs
Esiet sveicināti LACTACYD mājas lapā (“vietnē”).
Tīmekļa vietni pārvalda Perrigo Pharma International Designated Activity Company (turpmāk tekstā: “Perrigo”, “mēs” vai “mums”)

Jūsu piekrišana & veiktās izmaiņas oficiālajos paziņojumos

Mājaslapas atvēršana un izmantošana nozīmē, ka Jūs esat pārskatījusi un piekritusi šim oficiālajam paziņojumam.
Vietni, tās saturu un šo oficiālo paziņojumu laiku pa laikam var atjaunināt vai mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Apmeklējot un lietojot vietni pēc izmaiņu veikšanas, Jūs automātiski piekrītat izmaiņām. Tādēļ, lūdzu, pārskatīt šo sadaļu regulāri.

Mājas lapas pieejamība

Šī mājas lapa ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, un ir paredzēta tikai Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Piekļuve vietnei var nebūt likumīga konkrētām personām vai dažās valstīs ārpus Eiropas Savienības.
Ja piekļūstat vietnei, atrodoties ārpus Eiropas Savienības, Jūs uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību.

Šī vietne nav medicīniskas palīdzības avots

Šī mājas lapa un tās saturs ir norādīti vispārīgā formā, un ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Mājas lapa un tās saturs nav paredzēts profesionālas medicīniskas palīdzības aizstāšanai. Nekas no šajā mājas lapā publicētā nav paredzēts un nebūtu jāizmanto, lai uzstādītu medicīnisko diagnozi vai veiktu ārstēšanu. Vienmēr konsultēties ar savu ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, saskaroties ar jebkādiem veselības traucējumiem un uzsāktu ārstēšanu. Nekad neatlieciet vai neatsakieties no vēršanās pēc medicīniskās palīdzības, balstoties uz kaut ko, ko esat izlasījusi šajā vietnē.

Informāciju par produktu vai pakalpojumu

Mājas lapā sniegtā informācija katrai valstij var atšķirties, un ne visi produkti un/vai pakalpojumi var būt pieejami katrā valstī. Atsauce uz produktu vai pakalpojumu nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams konkrētajā valstī. Uz produktiem un pakalpojumiem, kas minēti šajā mājas lapā var attiekties dažādas normatīvās prasības, ko regulē attiecīgā valsts. Nekādu šajā mājas lapā pieminēto informāciju nevajadzētu uzskatīt par popularitātes veicināšanas pasākumu vai reklāmu produktam vai pakalpojumam, kurš nav atļauts attiecīgajā valstī.

Autortiesības un informācijas izmantošana

Mājas lapa un tās saturs ir Perrigo īpašums, un to aizsargā autortiesību likums. Jūs varat piekļūt un
lejupielādēt informāciju, ieskaitot tekstus, attēlus, audio un video failus no tīmekļa vietnes, Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, bet ir stingri aizliegts iegūto informāciju modificēt un izplatīt tālāk. Jūs nedrīkstat izplatīt, modificēt, pārraidīt, atkārtoti izmantot vai pārpublicēt tīmekļa vietni vai tās saturu. Perrigo negarantē, ka Jūsu mājas lapā ietvertās informācijas izmantošana nepārkāpj trešās personas tiesības. Izņemot ierobežotu atļauju izmantot, kā minēts šajā nodaļā, Jums nav tiesību izmantot mājas lapu vai jebkuru daļu no tās satura.

Preču zīmes

Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, uzņēmumu un iepakojumu nosaukumi, kas minēti šajā mājas lapā, ir aizsargātas ar valsts un starptautiskajiem normatīviem. Aizliegts izmantot jebkuru no šīm preču zīmēm bez iepriekšējas, rakstiskas atļaujas saņemšanas no preču zīmes īpašnieka. Tiesības vai licences uz šo preču zīmju izmantošanu netiek nodrošinātas bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no preču zīmes īpašnieka

Garantija

Perrigo pieliek pūles, lai saglabātu mājas lapu un tās saturu precīzu un aktuālu; tomēr mēs nevaram sniegt garantiju attiecībā uz mājas lapas vai tās satura precizitāti vai apjomu.
MĀJAS LAPA UN TĀS SATURS TIEK PIEDĀVĀTS “KĀ IR”. PERRIGO NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU PAR PRECIZITĀTI. PILNĪGUMU, PIEEJAMĪBU, NEPĀRKĀPŠANU VAI TĪMEKĻA VIETNES VAI TĀS SATURA ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. CHEFARO NEAPGALVO UN NEGARANTĒ, KA MĀJAS LAPA UN TĀS SATURS IR BRĪVS NO VĪRUSIEM, TĀRPIEM (PROGRAMMA) VAI CITIEM KODIEM, KURI, IESPĒJAMS, PIESĀRŅO VAI IR KAITĪGI JŪSU DATORAM VAI MOBILAJAI IERĪCEI.
NE PERRIGO, NE KĀDS CITS PERRIGO PHARMA GRUPAS UZŅĒMUMS, NE ARĪ KĀDA OTRA PUSE, KAS IESAISTĪTA MĀJAS LAPAS IZVEIDĒ VAI UZTURĒŠANĀ, NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM VAI SODĀMIEM KAITĒJUMIEM, KAS RADUŠIES PIEKĻUVES, LIETOŠANAS, NEPAREIZAS IZMANTOŠANAS VAI KĻŪDU REZULTĀTĀ.
Tā kā dažās jurisdikcijās nav atļauts atteikties vai ierobežot noteiktas garantijas un/vai saistības, šie izņēmumi un/vai ierobežojumi var uz Jums neattiekties.

Piemērojamās tiesības & kompetentā tiesa

Jebkuru prasību attiecībā uz šo mājas lapu un tās saturu regulē Īrijas likumi. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat Īrijas tiesu jurisdikcijai.

Saites uz citām mājas lapām

Šī mājas lapa var saturēt norādes vai saites uz citām mājas lapām, ko nekontrolē Perrigo, un, attiecībā uz kurām, šie oficiālie paziņojumi neattiecas. Šīs atsauces un/vai saites Jums tiek piedāvātas tikai komfortam, un Perrigo nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai neērtībām, kas izriet no šīm vai citām mājas lapām, vai atsaucēm un saitēm uz tām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs pati esat atbildīga par citu mājas lapu apmeklēšanu.

Saites uz vietni

Mājaslapu un tās saturu ir aizliegts kadrēt, veidot dziļās saites, spoguļot vai pārraidīt trešās personas mājaslapās bez rakstiskas Perrigo atļaujas. Ja ir radusies interese par saiti uz mūsu mājas lapu, lūdzu, sazinieties ar mums uz zemāk minēto adresi.

Konfidencialitātes politika

Jūsu veikta šīs vietnes lietošana ir arī saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Sazinieties ar mums

Lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums, ja Jums ir jautājumi par šo juridisko informāciju.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublina 2
ĪRIJA